Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które obowiązuje w Polsce (tak jak i w krajach UE) począwszy od 25 maja 2018 roku, obejmuje zagadnienia danych szczególnie chronionych, które dotychczas zwane były danymi wrażliwymi. Meringer udziela odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w tym obszarze, odniesieniu do współpracy z naszym sklepem:

Meringer udziela odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w tym obszarze, w odniesieniu do współpracy z naszym sklepem:

Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Meringer spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Dobrzecka 95/8a e-mail: sklep@meringer.pl, KRS: 0000326675.

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Meringer?
W Spółce Meringer spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu został powołany Inspektor Ochrony Danych został powołany. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mai: iod@meringer.pl

W jakim celu przetwarzane będą moje dane w firmie Meringer? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia ofert (wysyłania informacji handlowej).

Jakie dokumenty stanowią podstawę prawną zapisów RODO? Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO (tzn. na podstawie zgody).

Kim będą odbiorcy moich danych osobowych?
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przepisami RODO?
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Czy mogę cofnąć moją zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
Prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iod@meringer.pl

Jak długo przechowywane będą moje dane osobowe?
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych;

Chce wnieść skargę w związku z naruszeniem zapisów RODO. Jak to zrobić?
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO.

Masz pytania bądź wątpliwości? Skontaktuj się z nami drogą mailową z Inspektorem Ochrony Danych w Meringer: iod@meringer.pl